pl en de

DYWERSYFIKACJA KAPITAŁU

Ludzie, którzy tracą czas, czekając, aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki, nigdy nic nie zdziałają. Najlepszy czas na działanie jest teraz!

Mark Fisher

Eksperci World Consulting Investments Sp. Z o.o. doradzą jak w najlepszy sposób przeprowadzić dobrze zgraną dywersyfikację kapitału.

 1. Co to jest dywersyfikacja kapitału?

  Dywersyfikacja inwestycji (portfela inwestycyjnego) polega na różnicowaniu asortymentu produkcji lub usług, poprzez rozszerzanie, rozdrabnianie inwestycji. Przykładowo: zamiast jednej spółki - inwestujemy w kilka różnych firm, zamiast na jednej giełdzie - gramy na więcej niż jednej, zamiast jednej branży - inwestujemy w kilka odmiennych, zamiast inwestować tylko w akcje - inwestujemy w waluty, monety, dzieła sztuki i nieruchomości, monety itd.

 2. Dlaczego warto zdywersyfikować kapitał?

  Celem dywersyfikacji jest zmniejszenie ryzyka, towarzyszącemu prowadzeniu działalności gospodarczej. Stanowi ona bardzo ważny element w alokacji kapitału. Inwestowanie w jednym, ściśle wyspecjalizowanym kierunku, wiąże się z dużym ryzykiem – jeśli inwestycja nie powiedzie się, zbankrutuje - inwestorzy również ponoszą straty. Dywersyfikacja sprawdza się w szczególności przy mało płynnym rynku lub w sytuacji, gdy jest mało czasu na szybką reakcję.

 3. World Consulting Investments Sp. Z o.o. – specjaliści w dywersyfikacji kapitału, zadania:

  • sporządzenie dobrze zaplanowanej strategii inwestycyjnej dla każdego rodzaju przedsiębiorców, uwzględniającej zabezpieczenia, ograniczające do minimum straty portfela w razie nieprzewidzianego spadku kursów,
  • kompleksowa analiza różnych rodzajów aktywów i regionów, umożliwiająca ograniczenie wahań wartości portfela, co z kolei wyrówna zyski Klienta i ograniczy potencjalne straty,
  • tworzenie planów strategii inwestowania,
  • indywidualna i szczegółowa analiza sytuacji finansowej Klienta, w celu doboru najlepszych narzędzi bankowych oraz sposobu lokowania kapitału w zależności od jego potrzeb.