pl en de

TWORZENIE NOWYCH PODMIOTÓW NA BAZIE UPADŁEJ FIRMY

W ostatnich latach coraz bardziej modnym słowem-hasłem jest "kryzys". W jego obliczu statystyczny przedsiębiorca w kategoriach czysto rachunkowych zmaga się ze spadkiem dochodów przedsiębiorstwa lub ponosi straty, przy zwiększających się jednocześnie kosztach prowadzonej działalności lub zmniejszonych z niej przychodach. Taka sytuacja może być przyczyną upadłości firmy, jednak nie musi to oznaczać końca działalności przedsiębiorcy. World Consulting Investments Sp. Z o.o. w skuteczny sposób zajmuje się tworzeniem nowych podmiotów w różnych formach (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki osobowej itp.) na bazie firmy "chylącej się ku upadkowi".

 1. Kontynuowanie dotychczasowej działalności

  Kontynuowanie dotychczasowej działalności, nazywane jest ogólnie jej restrukturyzacją lub optymalizacją prowadzonej działalności. Ogólnie, proces ten polega na realizacji koncepcji uzdrowienia przedsiębiorstwa, w ramach dostępnych form prawnych i rozwiązań uregulowanych w odpowiednich przepisach. Powodzenie całości zależy jednak w dużej mierze od trzech czynników:

  1. realistycznej koncepcji proponowanych zmian i ulepszeń
  2. doświadczonych osobach, którzy kierują ich wprowadzeniem
  3. profesjonalnym wykonawcom koncepcji.

  Te wszystkie elementy w ramach swoich usług oferuje World Consulting Investments Sp. Z o.o.

 2. Rozwiązania, mogące pomóc w realizacji

  • Porozumienie pozasądowe z wierzycielami.
  • Przeprowadzenie postępowania naprawczego, określonego w odpowiednich przepisach.
  • Przejęcie przedsiębiorstwa przez nowego właściciela (pozasądowo lub poprzez zakup przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym).
  • Przeprowadzenie układowego postępowania restrukturyzacyjnego.

  Przedsiębiorcy, których firmy znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, często obawiają się podejmowania istotnych decyzji z punktu widzenia prowadzonej działalności lub opierają swoje działania jedynie na poszukiwaniu przyczyn złego stanu przedsiębiorstwa w jego przejawach, bez uwzględnienia rzeczywistych przyczyn. Na tym etapie niejednokrotnie podejmowane są pochopne i błędne decyzje dotyczące restrukturyzacji. Planując cały proces optymalizacji, należy mieć świadomość czyhających zagrożeń, co pozwolić może na ich uniknięcie.

 3. Co jest celem?

  Celem utworzenia nowego podmiotu jest umożliwienie kontynuowania przedsiębiorstwa, bez konieczności jego całkowitej likwidacji. Nowa firma nie jest zadłużona, w związku z tym uzyskane przychody nie są w pierwszej kolejności przeznaczane na spłatę istniejących długów. Upadła firma dysponuje przy tym odpowiednim zapleczem technologicznym, nieruchomościami, pracownikami itd., których umiejętne wykorzystanie dla celów nowej spółki umożliwi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej.

  W pracach nad tworzeniem nowego podmiotu będą zaangażowani specjaliści, którzy obok długoletniego doświadczenia w prowadzeniu spraw upadłościowych posiadają szeroką wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Nasze doświadczenie wynikające z działalności w tworzeniu nowych podmiotów, spółek pozwala przeprowadzić pełną analizę zagadnień związanych z upadłością, odpowiednio się do niej przygotować oraz pomóc w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

 4. Podejmowane działania

  m.in.:

  • Powoływanie oraz pełną rejestrację nowego podmiotu gospodarczego, spółki polskiej i innych,
  • Opracowywanie umów spółek,
  • Pełna wycena przedsiębiorstwa co do wartości: majątku trwałego przedsiębiorstwa , możliwości wytwórczych , kosztów produkcji, rynków zbytu, rentowności, marki, analizy strategiczno-finansowej,
  • Sprzedaż już zarejestrowanej spółki, nie prowadzącej działalności gospodarczej,
  • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji finansowej, produkcyjnej, organizacyjnej i prawnej,
  • Łączenie spółek poprzez założenie nowej spółki, bądź przejęcie spółki( inkorporacja ),
  • Kompleksowa obsługa prawna, finansowa , organizacyjna , administracyjna.