pl en de

RESTRUKURYZACJA ZADŁUŻENIA GMIN I MIAST

World Consulting Investments Sp. Z o.o. dzięki odpowiedniemu używaniu instrumentów prawnych, finansowych i biznesowych prowadzi aktywne działania, których celem jest poprawienie zdolności do wywiązywana się z zobowiązań gmin i miast. Odpowiednia ścieżka restrukturyzacji zadłużenia może przyczynić się do lepszego dopasowania obsługi zadłużenia do możliwości finansowych gminy czy miasta. Podejmowane działania są indywidualnie projektowane w zależności od potrzeb jednostki samorządu terytorialnego oraz jej zdolności majątkowo-finansowych.

 1. Co to jest restrukturyzacja zadłużenia?

  Restrukturyzacja zadłużenia to zmiana struktury zobowiązań pod względem ilości, okresu i sposobu spłaty oraz wysokości oprocentowania w celu obniżenia kosztów obsługi zadłużenia, dokonywana za zgodą wierzycieli.

 2. Dlaczego warto korzystać z restrukturyzacji zadłużenia gmin i miast prowadzonej przez World Consulting Investments Sp. Z o.o.?

  Usługa restrukturyzacji zadłużenia stanowi nietypową ofertę na rynku polskim. Prowadzona przez doświadczonych specjalistów od zarządzania finansowego wierzytelnościami, działań windykacyjnych, prawnych, daje możliwość skutecznego uzyskania środków finansowych. Umożliwiamy, w zależności od wybranego wariantu usługi, zmniejszenie wartości zadłużenia lub wydłużenie okresu jego spłacalności, obniżenie jednostkowych kosztów obsługi zadłużenia lub jego konsolidację. Podejmowane przez nas działania umożliwiają znaczny rozwój gmin i miast.

  Prowadzone przez nas prace są zgodne z przepisami prawa oraz aktualnymi rozwiązaniami finansowymi używanymi w obrocie gospodarczym.

 3. Podejmowane działania i programy przez World Consulting Investments Sp. Z o.o.

  • kompleksowa analiza prawna i ekonomiczna zadłużenia
  • konsolidacja zadłużenia
  • działania poprawiające płynność finansową gminy lub miasta
  • działania polubowne (pomoc w negocjacjach z bankami i instytucjami kredytowymi)
  • działania prawne
  • programy umacniania wiarygodności kredytowej dla gmin i miast
  • prowadzenie systemów informacji wspomagających zarządzanie
  • doradztwo przy emisji obligacji komunalnych
  • analiza zdolności kredytowej
  • wieloletnie planowanie finansowe i inwestycyjne
  • pozyskiwanie oraz dobór optymalnych źródeł finansowania
  • opracowywanie analiz wykonalności projektów inwestycyjnych (feasibility studies)